• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
 Biobel Sertifikasyon Denetim
Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
 
 
            +90 232 252 00 48

       ofis@biobel.com.tr

Organik Tarım

ORGANİK TARIM

Organik Tarım; toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerinin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince yerine getirildiği, sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarımsal üretim modelidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumaktır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak , su ve kaynaklar ile havayı kirletmeden, çevre, bitki ,hayvan ve insan sağlığını korumak büyük ölçüde mümkün olmaktadır. Organik Tarımın Genel Kuralları Sözleşmeli, Planlı, Sertifikalı, Yetkilendirilmiş Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu kontrolünde, Her aşaması kayıt altına alınmış ve izlenebilirliğin sağlandığı, Karşılıklı güven esasına dayanan, GDO ve türevleri kullanılmayan, Ülkemizde ,bir ürünün organik olarak piyasalarda işlem görebilmesi için, ilgili organik tarım mevzuatları gereği kontrollü bir üretim yapılması ve bu ürünlerin yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Gerekli kontrol ve sertifikasyon işlemleriyle ilgili çalışma periyodu içerisinde organik tarıma geçiş süreci tamamlandıktan sonra, elde edilen ürünler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen ürün sertifikasını müteakip "Organik Ürün" olarak pazarlanabilmektedir. Ayrıca bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından oniki ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak değerlendirilir. Geçiş süreci; tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kimin tarafından, nerede, nasıl üretildiğini sorgulayabilir. Sertifikasyon sürecinde alınan numunelerin laboratuar analizleri ile ürünün, girdinin veya ortamın sağlıklı olduğu belgelenmektedir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kontrolü ve sertifikası olmadan yapılan üretim organik ürün olarak değerlendirilemez. Organik tarım faaliyetleri bireysel olarak yapılabildiği gibi, üretici grubu ile de yapılabilir. Üretici grubu ile organik tarım faaliyetleri tüzel kişilik altında yapabilir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizde organik tarımın gelişmesi adına üreticilere organik tarım destekleme ödemesi yapmaktadır. Desteklemeler ile ilgili düzenlemeler yayınlanan tebliğler aracılığı ile duyurulmaktadır.

Ücretlendirme talimatı